Girdi yapan Emre Ekinci

Dijitalleşme Olgusu Odağında Vatan, Vatandaşlık Ve Vatanseverlik Kavramlarını Tekrar Düşünmeye Dair

Giriş 21. yüzyılın dünyasının her alanına nüfus etmiş olan dijitalleşme olgusu, yönetim tarihi söz konusu olduğunda kuşkusuz görece yeni bir kavram olması münasebetiyle derinlemesine irdelenmesi gereken kavramların başında gelmesine rağmen genel itibariyle araçsal olarak; mevcut paradigmaların iyileştirmesine yardımcı olan bir kavram olarak ele alınır olagelmiştir. Diğer bir değişle dijitalleşme, yönetimlerin etkin, etkili, verimli, ekonomik veya […]