03.07.2020 – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne Şikâyet Usülü’ne İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

    Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde korunan hakların ihlal edilmesi hâlinde; bu ihlale ilişkin olarak kişiler, kişi grupları, STK’lar ve “diğer” olarak belirtilen başvurucular, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne yapılacak şikayet/başvuru gerçekleştirebilir. Başvurucu, kendi yahut temsil ettiği grup adına başvurabildiği gibi ihlalle ile doğrudan iltisaklı olmayan […]

04.05.2020 – Mehmet Ali Öztürk Hakkında Basın Açıklaması

Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hukuksuzca alıkonulmuş, işkenceye ve bilumum insan haklarına aykırı muamelelere maruz kalmıştır. Tercüman temini dahi yapılmadan iptidai bir usulle yargılanmış ve temyiz süreci de neticelenerek müebbet hapis cezası kesinleşmiştir. Bu hususta FETÖ ve türevlerinin Mehmet Ali Öztürk üzerinden devletimizi yıpratma ve uluslararası arenada bilhassa Suriye mevzuunda Türk […]

28.04.2020 – Ankara Barosu’na İlişkin Basın Açıklaması

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nın ifadelerine karşı yapmış olduğu basın açıklaması; milli, manevi, ahlaki ve hukuki değerleri yerle yeksan eden bir minvalde şekillenmiştir. “Sesi çağlar ötesinden gelen” denilerek tahkir edilen mazimiz, Türk-İslam değerlerine bağlı her ferdin kutsalıdır. O mazide, yüce kitabımızın âlemlere müjde olarak indirilmesi, şanlı Peygamberimiz ile sahabe kadrosunun muazzam bir iklimi ve akabinde […]