Siber Güvenlik Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Siber güvenlik; donanım, yazılım ve veri gibi internet bağlantılı sistemlerin siber tehditlere karşı korunmasıdır. Veri merkezleri ve diğer bilgisayarlı sistemlere yetkisiz erişime karşı korunmak için bireyler ve işletmeler tarafından siber güvenlik çözümleri kullanılır. Siber güvenliği uygulamanın amacı, bilgisayarlar, sunucular, ağlar, mobil cihazlar ve bu cihazlarda depolanan veriler için kötü niyetli saldırganlara karşı iyi bir güvenlik […]

İklim Değişikliği Kavramı ve Uluslararası Gelişmeler

İklim değişikliği tüm dünyanın veya belirli bir yerin iklim özelliklerinin tarihsel süreçte değişikliğe uğramasıdır. Tarih boyunca iklim değişiklikleri savaşlar, göçler, medeniyetlerin yok olması gibi insanlığı derinden etkileyen birçok önemli hadiseye sebep olmuştur. İnsan ömrüne kıyasla çok uzun zamanlarda gerçekleşen bu değişiklikler belli bir noktadan itibaren çok hızlı sonuçlar doğurmaya başlamaktadır. Son yüzyıla kadar doğal etkenlere […]

Destanların Efendisi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu‘nun Fikir Dünyası

“Şol gökleri kaldıranın Donatarak dolduranın “Ol” deyince olduranın Doksan dokuz adı ile…” Türk edebiyatında destan şairi olarak bilinen şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’dur. Destan şairimiz destanı şöyle tanımlıyor: “Destan, milletin en yüksek duygu, düşünce ve isteklerini ifade eden ve değişmez özelliği kahramanlık olan eserlerdir.” Bu kahramanlık eserlerini, Türk milletine büyük bir ustalık ile aktarması hasebiyle Niyazi […]

Dijitalleşme Olgusu Odağında Vatan, Vatandaşlık Ve Vatanseverlik Kavramlarını Tekrar Düşünmeye Dair

Giriş 21. yüzyılın dünyasının her alanına nüfus etmiş olan dijitalleşme olgusu, yönetim tarihi söz konusu olduğunda kuşkusuz görece yeni bir kavram olması münasebetiyle derinlemesine irdelenmesi gereken kavramların başında gelmesine rağmen genel itibariyle araçsal olarak; mevcut paradigmaların iyileştirmesine yardımcı olan bir kavram olarak ele alınır olagelmiştir. Diğer bir değişle dijitalleşme, yönetimlerin etkin, etkili, verimli, ekonomik veya […]

Sevr Antlaşması Karşısında Türklük Mücadelesi

  Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Fakat Sevr, bir barış antlaşması olmaktan öte Türk devletinin ölüm fermanı niteliğindedir. Antlaşmanın maddeleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tarihe de ölü doğmuş antlaşma olarak geçmiştir. Bu antlaşmayı hiçbir Türk ferdinin kabullenmesi mümkün değildi, nitekim […]

Deniz Kronometresi: “Harrison Saati”

Tarihi, milattan öncelere kadar dayanan deniz ticareti, navigasyon araçları icat edilmeden önce çok tehlikeli ve zor bir ticaret şekliydi. Gemiler, tarihte, karaya yakın seyretmek suretiyle hedef limanlara varıyor, bu şekilde seferlerini tamamlıyorlardı. Çünkü gemi mürettebatı ve kaptan, nerede olduklarını, ne kadar yol kat ettiklerini ve hedefe kaç mil uzaklıkta olduklarını bilmiyorlardı. Bu soruların cevaplarını, karada […]

Nükleer Silahlar ve Nükleer Silahların Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Meselelerinin “NPT” Açısından Kısa Bir Hülasası

Nükleer silahların tarih sahnesine çıkışından sonra Devletler, bu silahları “güvenlik stratejisi” açısından değerlendirerek; nükleer silahlara sahip olan devletlerin bu silahların caydırıcılık çerçevesinde devletlere getireceği katkı ve kazanımları uluslararası politikada kendi lehlerine kullanmışlardır. Nükleer silahların bu bakımdan devletlerin politikalarına ve stratejilerine sağladığı katkı hasebiyle, bu tür silahlara sahip olmayan devletler de bu silahları üretmek/envantere eklemek isteğiyle […]

Azerbaycan-Ermenistan Çatışmalarına Tarihsel Bir Bakış

Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde son dönemde yaşanan çatışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dikkatini çekmeye devam etmektedir. Yaşanan çatışmanın özünü anlamak maksadıyla tarihsel süreci incelemek elzemdir. Bu tarihsel çalışmada ise tarihin pek çok karanlık noktası aydınlatılacak ve Türkiye’deki tarih literatürüne bir takım yeni fikirler getirecektir. Bölgede yaşanan gerginliğin geçmişe dayanan bir gerçekliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Siyasi Tarih’ten haiz […]

Orhun Abidelerinden Türk Milletine Sesleniş

Orhun Abideleri, Türk milletinin kadim tarihinin asırlar boyunca aktarılmasını sağlayan bengü taşlardır. Taşa kazınan bu tarihî eserler 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikilmeye başlanmıştır. Taşlar, kaplumbağa kaide üzerine oturtulmuştur. Kaplumbağa, uzun ömür ve kalıcılığı temsil etmektedir. Nitekim yaklaşık 1300 sene öncesinden bugüne kadar gelerek de bizlere ulaşmıştır. Orhun Abideleri, Türkçe’nin ve Türk tarihinin ilk yazılı […]

COVID-19 Temalı Siber Saldırılar Sağlık Kuruluşlarını Vurdu

Korona virüs pandemisi sırasında, COVID-19’a verilen yanıtın ön saflarında olması nedeniyle hükümetlerin tıbbi kuruluşlarını hedef alan siber saldırılarda ciddi bir artış oldu. Çevrimiçi güvenlik danışmanlığı tarafından yapılan bir analiz sonucu, COVID-19 temalı saldırıların genellikle hükümetlerin sağlık kuruluşlarına yönelik olduğunu gösteriyor. Örnek olarak, Kanada’daki tıbbi araştırma üniversitesi, Japonya’daki bir sağlık araştırma enstitüsü ve bir Koreli kimyasal […]