Güvenlik Kavramı ve AYM’ye Bireysel Başvuru Hakkının Kullanılmasında AİHS 5. Madde Kapsamı

Güvenlik, insanlığın varoluşundan beri insanoğlunun en temel sorunu halinde olma durumunu devam ettirmektedir. Devletlerin meydana gelişini açıklayan toplum sözleşmecilerinin ( J.J. Rousseau, T. Hobbes, J. Locke), devletlerin meydana çıkışına yönelik ortaya attıkları görüşlerinin temelinde de insanların güvenlik kaygılarının olduğunu görmekteyiz. Kişilerin özgürlük ve güvenliği kavramları, bu tarihsel süreç içerisinde otoritelere karşı verilen mücadeleler sonunda önemli […]

Bir Adalet Arayışı Olarak Namık Kemal’in Hukuk Düşüncesi

Osmanlı Devleti’nde başlayan modernleşme hareketleri ile cevabı aranan en mühim soruların başında “Adalet nedir?” gelmektedir. 19’uncu yüzyıl ortalarında hukukî pozitivizm ile birlikte bu soru, hukuk düşüncesi tarafından hukuka dair düşünmenin insicamını bozması hasebiyle dışarıda bırakıldı. Önce Almanya’da hukukun ideleştirilmiş bir formunun bulunduğu ve bunun hukukçularca kavranabileceği tezine dayanan Savigny, ardından İngiltere’de hukukun pozitif olarak temellendirilmesi […]

Irak Türkleri’nin 2005 Irak Anayasası Çerçevesindeki Konumu

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle birlikte 35 yıldır devam eden BAAS rejimi sona erdi. Saddam döneminin baskıcı yönetim tipine son vermek ve Irak’a demokrasi getirmek iddiasıyla yapılan bu işgal; neticede kanlı iç savaşlara, mezhepçiliğe, etnik çatışmalara ve DAEŞ terörünün doğumuna sebebiyet vermiştir. 2005 yılında ise iddianın meşruiyetinin zeminin oluşturulması ve yeni bir Irak kurulması […]

1947’den 1991’e “Strateji”

Soğuk savaşın ilk yıllarında taraflar mevzilerini pekiştirip döneme uygun yeni araçlar geliştirirken dikkat edilmesi gereken iki olay meydana geldi. Bunlar gelişmelere yeni bir yön verdi ve yeni stratejiler geliştirilmesine neden oldu. ABD, savaşı izleyen ilk yıllar boyunca nükleer silah tekeline sahip olduğundan, konvansiyonel güçlerde büyük bir azalmaya gitmiş ve özellikle kara kuvvetlerini işgal görevi yapan […]

Sigortacılığın Kuruluş Hikayesi: Kahve ve Lloyd’s

Sigortacılığın tarihi milattan öncelere kadar giderken, modern anlamda sigortacılık kurumu 17-18. yüzyıllara dayanır. Sigortacılık, temelini “Deniz Sigortacılığı”ndan alır. Deniz sigortacılığı ise Lloyd’s ile tam anlamıyla kurumsallaşmıştır. Bu yazıda, modern anlamda sigortacılık kurumunun teşkil edilmesinde kilometre taşı konumunda olan Lloyd’s’un kuruluşu ele alınacak ve bu bağlamda sigortacılık kurumunun serüveni kısaca ortaya konacaktır. İlginç bir şekilde deniz […]

Rumeli’de Bir Parlamenter: Kobakizade İsmail Hakkı Bey ( 1882-1953 )

Kobakizade İsmail Hakkı ( Cumhuriyet ile beraber Kobakoğlu soyadını almıştır.), 1882 yılında bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan o günlerin Drama sancağında doğmuş bir hukuk adamıdır. Kız evladı Afet Kobakoğlu Hanımefendi ise Türkiye’de hukuk tahsil eden ilk üç kadın hukukçudan birisi olarak Yargıtay üyeliğinde bulunmuş bir hakim olarak yetiştirmiştir. 1897 yılında Yunan savaşı muharibi akrabaları üzerinden […]