Uluslararası Deniz Hukuku Açısından Doğu Akdeniz’deki Sondaj Çalışmaları

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına yönelik açıklamaları, bölgedeki gerginliği tırmandırmıştır. AB, bu süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yanında olduğunu belirtmiş; diğer yandan Türkiye ise AB’nin bu tutumunun haksız olduğunu savunmuştur. Bu yazıda, öncelikle bölgeye ilişkin hukuki ve siyasi bilgiler verilecek ve daha sonra, AB’nin Mayıs 2020’de yaptığı açıklama […]

1919 ve Türk Milleti’nin Milli Müdafaa Hukuku

  1912 yılı Balkan Harbi Osmanlı İmparatorluğu için 19.yy içinde de beklenilen bekâ mücadelesinin başladığı tarihtir. İmparatorluğu’muzun aynı zamanda bir Rumeli devleti olmak bakımından Balkan Harbi sathında yaşadığı askeri ve siyasi sorunlar bütün bir İmparatorluk topraklarına teşmil edilebilir bir varlık yokluk mücadelesi içinde olduğunun hem idari hem askeri otoriteler tarafından tescili mahiyetinde bir olgu olarak […]

Barış Pınarı Harekâtı’nın Neorealist Teorisyenlerin Görüşleri Açısından Kısa Bir Tahlili

Suriye’nin Dera şehrinde, Baas hükümetine karşı bir dizi halk hareketleri,  2011 yılında başlamış ve hükümetin aşırı güç kullanarak bastırmaya çalıştığı bu hareketler, Suriye’de bir iç savaşın fitilini ateşlemiştir. Tabii ki bu halk hareketi, bölgedeki diğer ülkelerde (Tunus, Libya, Mısır) daha öncesinde başlayan halk hareketlerinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Ancak bu ülkelerde gelişen halk hareketleri yazımızın doğrudan […]

Engelsiz Hayat

Bilindiği üzere ülkemizde her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Engelliler Haftası düzenlenmektedir. Yapılan etkinlik ve çalışmalarla engelli kardeşlerimize onları anladığımızı, aramızdaki bir fark olmadığını hissettirmeye ve anlatmaya çabalamaktayız. Peki işin ideali bu mudur? Bu etkinlikler herhangi bir engeli bulunan vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalarla sınırlı mı kalmalıdır? Yoksa asıl çalışma bizlere yani her an […]

Küresel Düzen ve KOVİD-19

  Kovid-19 krizinin başlamasıyla birlikte küresel düzenin geleceğine dair spekülasyonlar da başladı. Uluslararası İlişkiler disiplininin bir trajedisine daha böylelikle şahit olduk. Krizin yönetilmesinde uluslararası örgütlerin bariz yetersizliğinden cesaret bulan analistler bizlere derhal ulus-devletlerin yeniden yükselişini, neo-liberal düzenin bertaraf oluşunu ve hatta Vestfalyen sisteme radikal bir dönüşü vahyetti. Bu akıl yürütmenin insan zekasının doğal akışında da […]

Kamu Personel Rejiminde Kapsam Dışı Personel Sorunu

İş sözleşmeleri bireysel olarak yapılabileceği gibi tarafların toplu iş sözleşmesi yapma imkanı da bulunmaktadır. Toplu iş sözleşmesinde işveren işçilerin tümünü kapsayacak şekilde bir sözleşme yapmakta ve sözleşmetaraflar açısından bağlayıcı olmaktadır. Toplu iş sözleşmesi yapılmasıyla hem işçilerin daha büyük bir çalışan grubu olarak sözleşmeye dahil olmasından ötürüişçi haklarının daha iyi olması ve korunmasını sağlamakta hem de […]

Dijital Eğitim Sürecinde Eğitim Hakkının Sağlanması

Ülkemizde Mart ayında etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi bir değişiklik sürecini beraberinde getirdi. Yüzyılımızın en ciddi meselelerinden olan “dijital dünya” meselesi de bu pandemi ile beraber hayatımızda daha büyük bir yer kapladı. Eğitim sürecinin devamının sağlanması için ülkemizde EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) aktif olarak kullanılmaya başlandı. Yıllardır hayatımızda […]

Cihan’a Açılan Kapı:Türkçe

Dil insanların anlaşmasında vasıta, kendi ölçüleri içinde yaşayan, gelişen canlı bir varlık, milletin ortak malı, toplumların kaynaşmasına vesile olan önemli bir kurumdur. İnsanların anlaşmasına aracılık eden, sosyal aktiviteyi sağlayan, hayatımızın her safhasında duyduğumuz önemli bir ihtiyaçtır. Anlaşmanın ise en değerli organıdır. Çarşıda, pazarda, okulda, otobüste, arabada, iş yerinde, alış verişte, pazarlık yapmada onunla beraber oluruz. […]

Siber Güvenlik ve Siber Savaşlar

  İnsanlık tarihi esas itibariyle değişimlerin ve dönüşümlerin tarihidir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde sanayi toplumu olma şansını yakalayamayan millet olarak, Bilgi Çağının Bilgi Toplumu olma şansını yakalayarak bu tarihi süreçte yerimizi alma mücadelesi içerisindeyiz. Günümüzde ülkelerin gelişmişliklerinin ve zenginliklerinin tek ölçüsünün “sahip oldukları Bilgili İnsan Sayısı ve Bilgi Miktarı ile ölçüldüğü” düşünüldüğünde, bilgi toplumunun […]

Haydut Devletler ve Dağlık Karabağ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte başlayan etnik çatışmalardan en şiddetlisi de yeni kurulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermeniler arasında cereyan etmiştir. Yer yer örtülü, yer yer açık Rus desteği, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeterince desteklenmemesi ve son olarak eski Sovyet elitinin tesiri sebebiyle Ermeniler; Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde bir etnik temizlik gerçekleştirmiş ve bu durumu hukuken tescil […]