15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Dair

Türk devleti tarih boyunca taarruzlara, yaylım ateşlerine maruz kaldı. Ancak bu kutlu devlet, açık veya zımni tazyiklere ve ihanetlere rağmen yeryüzünde binlerce yıl varlığını sürdürdü ve gelecek binlerce yıla doğru kanatlanıyor. 15 Temmuz bu zincirin son halkalarından. Devletimizin birimlerinde atom bombası hüviyetiyle hücreleşmiş ve bir volkanik gürültüyle çıkacağı günü beklemiş profesyonel bir ihanet. Evet, ihanetin […]

Türk Eğitimi’nin Kısa Bir Hülasası-3

(Cumhuriyet Dönemi) “İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.” -Cervantes   Türk eğitim tarihine ufak bir pencere açmak,kısa bir hülasasını sunmak için yazdığımız bu dizinin son 100 yılımızın ufak bir panaroması ile sonlandırıyoruz. Umarız ki Türk devlet ve millet yapısının tarih boyunca eğitime verdiği önemi ve saygıyı bir nebze olsun sunabilmişizdir. Orta Asya’nın steplerinden Avrupa’nın içlerine […]

“Korsan” Kavramının Ortaya Çıkış Hikâyesi: Radyo Caroline

“Korsan” kavramı, günümüzde hem deniz haydutluğu için hem de izinsiz yapılan bazı eylemler için kullanılır. Dilimizde,denizdeki hırsızlara korsan denilir; ayrıca“korsan yayın”, “korsan film”, “korsan kitap”,“korsan miting” vb. tabirler de vardır.Türk Dil Kurumuna göre korsan, “deniz haydutluğu” anlamının yanında; “başkalarının hakkını zor kullanarak alma”,“izinsiz olarak bir hakkı kullanma”,“bir yayını çoğaltma” ve“izinsiz olarak yapılan şey” anlamlarını da […]

Kuzey Makedonya Türklerinin Hukuki Durumu

I. Bugün Kuzey Makedonya olarak anılan bölgenin Türkleşmesi, bölgenin I. Kosova Savaşı’nın akabinde Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle birlikte başlamıştır. Devam eden süreçte gazi dervişlerin gayretleri ve daimi Türk göçleriyle birlikte; başta Üsküp olmak üzere bugün Kuzey Makedonya olarak anılan coğrafyada ciddi bir Türk varlığı teşekkül etmiştir. Devletin zayıflama döneminde bölgede faal olan Hrıstıyan terör örgütleri, bilhassa […]

Türk Eğitimi’nin Kısa Bir Hülasası-2

(İslami Dönemde Gelişen Eğitim)   “Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.” -Ziya Gökalp   Bir önceki yazımızda da değindiğimiz gibi Türk kültürünün oluşması ve çağlar boyunca nesilden nesile aktarılmasında şüphesiz ki en önemli etken verilen eğitimdir. Eski dönem Türkler’i -ekseriyet ile Orta Asya Türk toplulukları-  bu eğitimi daha çok göçebe yaşam şartlarına […]

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi: Uluslararası Deniz Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme

Bilindiği üzere Cumhuriyet döneminde ve hatta öncesinde birkaç kez gündeme gelen, İstanbul boğazına alternatif bir geçit niteliği taşıyan, “kanal” veya “suyolu”, 2000’li yıllarda “Kanal İstanbul” adıyla tekrar gündeme gelmiş ve 2011 yılında proje yapım çalışmaları başlamıştır. Bu tarihten itibaren Kanal İstanbul; hukuki, siyasi, ekonomik, jeolojik, zirai vb. temelde birçok tartışmaya ve değerlendirmeye konu olmuştur. Deniz […]

2019 Yılı Resmi Siber Suç Raporu

Siber suç faaliyetleri, önümüzdeki 20 yıl boyunca da insanlığın karşılaşacağı en büyük zorluklardan biridir. Siber suç, dünyadaki her şirket için en büyük tehdittir ve insanlık ile ilgili en büyük sorunlardan biridir. Toplum üzerindeki etkisi de rakamlara yansımıştır. Siber güvenlik girişimleri, siber suçların 2015 yılından 2021 yılına kadar, 3 Trilyon dolardan 6 Trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. […]

Kıbrıs’ta Yunan-Rum Mezalimi ve Şehit İlhanlar

  Kıbrıs meselesi, Türkler için hem dış politika açısından hem de millî bir mesele olmasından dolayı mühimdir. Meselenin kökenine baktığımızda Yunanistan’ın “Büyük Yunanistan” hayalini oluşturan “Megali İdea” fikrinden tezahür ettiğini söyleyebiliriz. Megali İdea haritası olarak oluşturulan haritada Kıbrıs’ın, Yunanistan’a dahil edilmesi ve bu amaçla yıllarca sürecek olan silahlı mücadeleleri, meseleyi bugünlere kadar getirmiştir. Kıbrıs, Osmanlı […]

“Tekçi Görüş” ve “İkici Görüş” Çerçevelerinde Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ULUSLARARASI HUKUK İLE DEVLETLERİN İÇ HUKUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEKÇİ ve İKİCİ GÖRÜŞLER AÇISINDAN İNCELENMESİ   GİRİŞ: İnsanlığın varlığından beri bir toplumun var olduğu yerde o toplumu düzenleyen hukuk kuralları da mutlaka var olmuştur.  Eski dönemlerde bu kurallar günümüze göre çok daha ilkel halde de olsa, sözlü ve yazılı kurallar her zaman olagelmiştir. İlk olarak toplumun […]

Yeni Düzen, Eski İhtiyaçlar Bağlamında Devletin Refah Sağlayıcı Boyutu Nereye Gidiyor?

Lindbeck’in bir makalesinde, devlet tarafından finanse edilen sosyal sigorta sistemleri, transferler, sağlık, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı gibi hizmetlerin sağlanması ya da desteklenmesi anlamında kullanılan Refah Devleti; öz biçimde sosyal refahın en elverişli şekilde vatandaşlara sunulması amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde bulunmasını öngören devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. Aile ve piyasa ile birlikte, sosyal […]