Girdi yapan sakelestemur

03.07.2020 – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne Şikâyet Usülü’ne İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

    Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde korunan hakların ihlal edilmesi hâlinde; bu ihlale ilişkin olarak kişiler, kişi grupları, STK’lar ve “diğer” olarak belirtilen başvurucular, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne yapılacak şikayet/başvuru gerçekleştirebilir. Başvurucu, kendi yahut temsil ettiği grup adına başvurabildiği gibi ihlalle ile doğrudan iltisaklı olmayan […]