Girdi yapan Halil Altun

Nükleer Silahlar ve Nükleer Silahların Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Meselelerinin “NPT” Açısından Kısa Bir Hülasası

Nükleer silahların tarih sahnesine çıkışından sonra Devletler, bu silahları “güvenlik stratejisi” açısından değerlendirerek; nükleer silahlara sahip olan devletlerin bu silahların caydırıcılık çerçevesinde devletlere getireceği katkı ve kazanımları uluslararası politikada kendi lehlerine kullanmışlardır. Nükleer silahların bu bakımdan devletlerin politikalarına ve stratejilerine sağladığı katkı hasebiyle, bu tür silahlara sahip olmayan devletler de bu silahları üretmek/envantere eklemek isteğiyle […]

“Tekçi Görüş” ve “İkici Görüş” Çerçevelerinde Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ULUSLARARASI HUKUK İLE DEVLETLERİN İÇ HUKUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEKÇİ ve İKİCİ GÖRÜŞLER AÇISINDAN İNCELENMESİ   GİRİŞ: İnsanlığın varlığından beri bir toplumun var olduğu yerde o toplumu düzenleyen hukuk kuralları da mutlaka var olmuştur.  Eski dönemlerde bu kurallar günümüze göre çok daha ilkel halde de olsa, sözlü ve yazılı kurallar her zaman olagelmiştir. İlk olarak toplumun […]

Gayri Hukuki Bir Politika Aracı Olarak Uluslararası Terörizm

İnsanoğlunun var olduğu günden beri devam eden güvenlik kaygısı ve güvende hissetme ihtiyacı, insanların bu sebep münasebetiyle farklı olaylar, durumlar, hareketler içerisinde bulunmalarına neden olmuştur. İnsanların ve sonrasında toplumların güvenlik kaygıları, zaman geçtikçe özgürlük kavramının ve anlayışının da sorgulanarak, bu iki kavramın birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisine girmelerini sağlamıştır.“Toplum Sözleşmecileri”nden Thomas Hobbes’e göre devlet, ona […]

Barış Pınarı Harekâtı’nın Neorealist Teorisyenlerin Görüşleri Açısından Kısa Bir Tahlili

Suriye’nin Dera şehrinde, Baas hükümetine karşı bir dizi halk hareketleri,  2011 yılında başlamış ve hükümetin aşırı güç kullanarak bastırmaya çalıştığı bu hareketler, Suriye’de bir iç savaşın fitilini ateşlemiştir. Tabii ki bu halk hareketi, bölgedeki diğer ülkelerde (Tunus, Libya, Mısır) daha öncesinde başlayan halk hareketlerinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Ancak bu ülkelerde gelişen halk hareketleri yazımızın doğrudan […]

Güvenlik Kavramı ve AYM’ye Bireysel Başvuru Hakkının Kullanılmasında AİHS 5. Madde Kapsamı

Güvenlik, insanlığın varoluşundan beri insanoğlunun en temel sorunu halinde olma durumunu devam ettirmektedir. Devletlerin meydana gelişini açıklayan toplum sözleşmecilerinin ( J.J. Rousseau, T. Hobbes, J. Locke), devletlerin meydana çıkışına yönelik ortaya attıkları görüşlerinin temelinde de insanların güvenlik kaygılarının olduğunu görmekteyiz. Kişilerin özgürlük ve güvenliği kavramları, bu tarihsel süreç içerisinde otoritelere karşı verilen mücadeleler sonunda önemli […]