Girdi yapan Alperen Furkan Taş

Deniz Kronometresi: “Harrison Saati”

Tarihi, milattan öncelere kadar dayanan deniz ticareti, navigasyon araçları icat edilmeden önce çok tehlikeli ve zor bir ticaret şekliydi. Gemiler, tarihte, karaya yakın seyretmek suretiyle hedef limanlara varıyor, bu şekilde seferlerini tamamlıyorlardı. Çünkü gemi mürettebatı ve kaptan, nerede olduklarını, ne kadar yol kat ettiklerini ve hedefe kaç mil uzaklıkta olduklarını bilmiyorlardı. Bu soruların cevaplarını, karada […]

“Korsan” Kavramının Ortaya Çıkış Hikâyesi: Radyo Caroline

“Korsan” kavramı, günümüzde hem deniz haydutluğu için hem de izinsiz yapılan bazı eylemler için kullanılır. Dilimizde,denizdeki hırsızlara korsan denilir; ayrıca“korsan yayın”, “korsan film”, “korsan kitap”,“korsan miting” vb. tabirler de vardır.Türk Dil Kurumuna göre korsan, “deniz haydutluğu” anlamının yanında; “başkalarının hakkını zor kullanarak alma”,“izinsiz olarak bir hakkı kullanma”,“bir yayını çoğaltma” ve“izinsiz olarak yapılan şey” anlamlarını da […]

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi: Uluslararası Deniz Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme

Bilindiği üzere Cumhuriyet döneminde ve hatta öncesinde birkaç kez gündeme gelen, İstanbul boğazına alternatif bir geçit niteliği taşıyan, “kanal” veya “suyolu”, 2000’li yıllarda “Kanal İstanbul” adıyla tekrar gündeme gelmiş ve 2011 yılında proje yapım çalışmaları başlamıştır. Bu tarihten itibaren Kanal İstanbul; hukuki, siyasi, ekonomik, jeolojik, zirai vb. temelde birçok tartışmaya ve değerlendirmeye konu olmuştur. Deniz […]

Türk Milliyetçiliğinin Anlam Evreni: Ziya Gökalp’in Türkçülük Anlayışı

Ülkemizde sosyolojinin kurucusu ve Cumhuriyetimizin “fikrî mimarı” Ziya Gökalp, Türkçülüğü “Türk Milleti’ni yükseltmek” olarak tanımlarken; bunun da ancak dil, din ve kültür birliği ile mümkün olacağını söyler. Ziya Gökalp, bu tariften yola çıkarak, Türkçülüğü anlamak için milleti tanımlamanın iktiza ettiğini savunur ve “Türkçülüğün Esasları”nı buna göre belirler. Üzerinde durmaya çalıştığımız konu başlığını vuzuha kavuşturmak için […]

Uluslararası Deniz Hukuku Açısından Doğu Akdeniz’deki Sondaj Çalışmaları

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına yönelik açıklamaları, bölgedeki gerginliği tırmandırmıştır. AB, bu süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yanında olduğunu belirtmiş; diğer yandan Türkiye ise AB’nin bu tutumunun haksız olduğunu savunmuştur. Bu yazıda, öncelikle bölgeye ilişkin hukuki ve siyasi bilgiler verilecek ve daha sonra, AB’nin Mayıs 2020’de yaptığı açıklama […]

Sigortacılığın Kuruluş Hikayesi: Kahve ve Lloyd’s

Sigortacılığın tarihi milattan öncelere kadar giderken, modern anlamda sigortacılık kurumu 17-18. yüzyıllara dayanır. Sigortacılık, temelini “Deniz Sigortacılığı”ndan alır. Deniz sigortacılığı ise Lloyd’s ile tam anlamıyla kurumsallaşmıştır. Bu yazıda, modern anlamda sigortacılık kurumunun teşkil edilmesinde kilometre taşı konumunda olan Lloyd’s’un kuruluşu ele alınacak ve bu bağlamda sigortacılık kurumunun serüveni kısaca ortaya konacaktır. İlginç bir şekilde deniz […]