Girdi yapan Ahmet Alperen Çam

İklim Değişikliği Kavramı ve Uluslararası Gelişmeler

İklim değişikliği tüm dünyanın veya belirli bir yerin iklim özelliklerinin tarihsel süreçte değişikliğe uğramasıdır. Tarih boyunca iklim değişiklikleri savaşlar, göçler, medeniyetlerin yok olması gibi insanlığı derinden etkileyen birçok önemli hadiseye sebep olmuştur. İnsan ömrüne kıyasla çok uzun zamanlarda gerçekleşen bu değişiklikler belli bir noktadan itibaren çok hızlı sonuçlar doğurmaya başlamaktadır. Son yüzyıla kadar doğal etkenlere […]