28.04.2020 – Ankara Barosu’na İlişkin Basın Açıklaması

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nın ifadelerine karşı yapmış olduğu basın açıklaması; milli, manevi, ahlaki ve hukuki değerleri yerle yeksan eden bir minvalde şekillenmiştir.

“Sesi çağlar ötesinden gelen” denilerek tahkir edilen mazimiz, Türk-İslam değerlerine bağlı her ferdin kutsalıdır. O mazide, yüce kitabımızın âlemlere müjde olarak indirilmesi, şanlı Peygamberimiz ile sahabe kadrosunun muazzam bir iklimi ve akabinde aziz ecdadımızın kutlu mücadelesi vardır.

Hakeza “Sekiz, dokuz nesil önceki büyükleriyle” söylemiyle aşağılanan tarih sayfaları bizim gurur ve şeref tablomuzdur.

Ankara Barosu, Türk-İslam tarihinin hiçbir bölümünde ilkel, iptidai ve insaniyet dışı bir alan olmadığını öğrenmelidir. Batının 18. ve 19. yüzyılda yeni adım attığı insan hakları, özgürlük, etik vb. değerler silsilesinin tekâmül etmiş halini ve yüksek ufkunu Türk-İslam medeniyeti, çağlar ötesinde cihana sergilemiştir.

Ankara Barosu ille de, ilgi ve yetki alanında olmayan güncel bir tartışmaya dâhil olacak ise; bu, ancak ve yalnızca hukukî ve insanî normlar üzerinden bir görüş beyan etmekle sınırlı kalmalıdır. Aksi bir perspektifle beyanat vermek, tüzel kişilik üzerinden değil yöneticilerin şahsî kimlikleri üzerinden mümkün olabilir. Zira binlerce meslek mensubunu temsil etme yetkisini haiz bir kurumsal yapının böyle bir vahamete imza atması sadece milli ve manevi değerlerimizi rencide etmek şeklinde değil kayıtlı tüm meslek mensuplarına hakaret vasfındadır.

Türk-İslam tarihi ve medeniyetimiz dokunulmazımızdır. Bu değerlerle harmanlanan bir coğrafyada yaşam sürerek, itibar görerek, para kazanarak, sosyal ve meslekî bir statü kazanarak tüm bunları elde ettiği bir ülkenin ve milletin kıymetlerini lekelemek en hafif tabiriyle gaflet ve rezalettir. Bunun kasıtlı ve planlı olması ise ihanet ile sıfatlandırılacak ölçüde vahim bir kepazeliktir.

Baro’ya kayıtlı avukatlar olarak bu çarpık ve çürük zihniyetin katiyen bizi temsil etmediğinin altını çiziyor; bu açıklamadan utanç duyuyor ve şiddetle kınıyoruz. Gereğinin yapılmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Türk milletine saygıyla arz ederiz.