04.05.2020 – Mehmet Ali Öztürk Hakkında Basın Açıklaması

Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hukuksuzca alıkonulmuş, işkenceye ve bilumum insan haklarına aykırı muamelelere maruz kalmıştır.

Tercüman temini dahi yapılmadan iptidai bir usulle yargılanmış ve temyiz süreci de neticelenerek müebbet hapis cezası kesinleşmiştir.

Bu hususta FETÖ ve türevlerinin Mehmet Ali Öztürk üzerinden devletimizi yıpratma ve uluslararası arenada bilhassa Suriye mevzuunda Türk devletini karanlık ilişkiler içinde gösterme çabaları beyhude bir çaba olarak kalmıştır. Zira Öztürk’ün insani yardım dışında hiçbir faaliyeti tespit edilememiş ve delillendirilememiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kudreti ve azameti hususunda şüphemiz yoktur.

Devletimizin kendi vatandaşını, hukuku ve insan haklarını hiçe sayan başka bir memleketin insafına terketmeyecek kadar güçlü bir diplomatik kabiliyeti olduğu izahtan varestedir.

Mehmet Ali Öztürk meselesini baştan itibaren takip eden gerçek ve tüzel kişiler vesilesiyle gelinen son noktada; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya bilfiil dahil olması ve Öztürk’ün eşiyle şahsen temas kurarak bu noktada devletimizin girişimler başlattığını bildirmesi ziyadesiyle umut verici bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

Hukukun üstünlüğüne ve devletimizin diplomatik ve siyasi gücüne olan inancımızla; halihazırda BAE zindanlarında, keyfî bir kararla mahkum edilen Sayın Öztürk’ün eza ve cefasının son bulacağına yönelik kanaatimiz; devletimizin konuya en üst düzeyde olan dahliyle pekişmiştir.

Bu noktadan hareketle, Mehmet Ali Öztürk’ün hukuken hak ettiği tek netice olan ülkesine, milletine ve ailesine kavuşması hususunda hayırlı neticenin bir an evvel gerçekleşmesini ümit ediyor, gerekli girişimleri başlatan devlet ricaline şükranlarımızı bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.